Hjem Riktig montering

  I tillegg til å beskytte deg mot vær og vind så har frontruta på nyere biler blitt en bærende del av karosseriet. Den skal også fungere som støttevegg for airbagen.

  Frontruteskift er derfor et håndverk som stiller store krav til kunnskap og nøyaktighet.

  Ved demontering er det viktig å bruke riktig skjæreverktøy så ikke skader i rutefalsen utvikler seg til rustskader.

  Temperaturen i verkstedet må være riktig. Før i setting må nytt vindu avfettes og primes for å sikre nødvendig vedheft.

  Limte vinduer skal med få unntak limes med PUR (Polyurethan)

  På mange nyere biler stilles det dessuten krav til bruk av høymodulære (høyner karosseriets stivhet) og lavkonduktive (hindrer krypstrøm som kan forårsake rustangrep og forstyrrelser i bilens elektronikk) limtyper som i de fleste tilfeller betyr tokomponentlim som fordrer spesielt utstyr.

  Limets herdetid er meget viktig. Bilen må stå i ro i riktig temperatur under hele herdeprosessen.

  Limte vinduer skiftes ikke "mens du venter".

  Da det desverre ikke stilles noen formelle krav til verksteder som utfører glassarbeid, kan det bli (og blir) feilmontert mange vinduer. Ved å benytte et verksted som er medlem av Bilglassforeningen er du som kunde sikret at glassmontøren er skolert og holder et nødvendig faglig nivå